משלוח חינם בקניה מעל 399₪
משלוח חינם בקניה מעל 399₪

תקנון השימוש באתר

כללי

 1. תוכן האתר מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
 2. כל אדם המבצע פעולה באתר מאשר שקרא תקנון זה ומסכים לכל תוכנו.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ללא התראה מוקדמת וכן להפסיק את מתן השירות ללא התראה מוקדמת.
 4. פרטים אישיים שנמסרו לחברה יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראת הדין ובמקרה בו יהיה הליך משפטי כנגד החברה.
 5. החברה לא תגבה כסף עבור מוצרים שלא סופקו.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תשלום שאינו מקובל ע"פ דעתה הבלעדית.
 7. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם ללקוח כתוצאה מתקלת תקשורת או בעיות טכניות שאינן בשליטת החברה.
 8. הזכות לשימוש באתר לבני 18 ומעלה בעלי כרטיס אשראי בתוקף.
 9. אין לבצע או לנסות כל פעולה לשיבוש פעילות האתר.
 10. מקום שיפוט במקרה של מחלוקת יהיה בבית משפט מוסמך באזור ירושלים.
 11. שירות ה Online מוענק בתחומי מדינת ישראל במקומות המוגדרים ע"י החברה ולפי שיקול דעתה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המקומות שהוגדרו לפי שיקוליה הפרטיים.
 12. האתר מנוהל ע"י חברת " משי תעשיות פלסטיק בע"מ אזור תעשיה מישור אדומים  ח"פ 513775122.
 13.  לכל פנייה הנוגעת למשי תעשיות פלסטיק בע"מ ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, פקס 02-6437510 , אימייל [email protected] .

מוצרים

 1. התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכן שינוי בנראות בגדלים / צבעים במסכים שונים.
 2. החברה רשאית בכל עת להחליף/ להוריד/ להוסיף מוצרים באתר.
 3. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר.
 4. לאחר בחירת המוצרים יוצג דף המפרט את שמות המוצרים הסופיים שנבחרו ע"י הלקוח בסל הקניות.
 5. במקרה של חוסר במלאי החברה תעדכן את הלקוח ותציע מוצר חלופי. במקרה והחברה לא הצליחה להשיג את הלקוח לחברה הזכות להשהות את ההזמנה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל בהתאם למגוון ולמלאי. הלקוח יחויב עבור המוצרים שנשלחו אליו בלבד.
 7. במסגרת הרכישה באתר הלקוח יוכל להזמין כמות "סבירה" בלבד הנקבעת ע"י החברה.
 8. החברה שומרת לעצמה לא לאפשר קניה סיטונאית או להגביל את כמות הפריטים בהזמנה
 9. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו ע"י ספקי / יצרני המוצר ובאחריותם.
 10. חוסר במוצר או אי התאמה בגוון הנבחר לא תחייב את החברה בפיצוי מכל סוג שהוא למעט זכות הלקוח לביטול הפריט או ההזמנה לפני קבלתה בפועל.

מחירים

 1. המחירים באתר כוללים מע"מ.
 2. מחירי המוצרים באתר הינם עבור לקוחות פרטיים בלבד כל עסק המבצע הזמנה באתר יחויב על פי מחירון לקוח פרטי כפי שמופיע באתר ללא יכולת החזרה/ביטול הזמנה ולכן אנו ממליצים לבעלי עסקים לפנות לחברה לקבלת הצעת מחיר מותאמת.
 3. החברה רשאית לעדכן מחירים בכל  זמן נתון  וע"פ שיקול דעתה.
 4. סיום הרכישה תתבצע לאחר הזנת מוצרים בסל הקניות ולחיצה על כפתור התשלום, בסיום התהליך יוצגו פרטי ההזמנה ואישור ההזמנה.
 5. מוצרים הנמצאים במבצע יהיו בתוקף עד תאריך שיוגדר לסוף המבצע, מחיר המוצר יהיה לפי מה שהוזמן באתר בעת לחיצה על כפתור התשלום ללא קשר למועד האספקה.
 6. ההזמנות אינן כוללות דמי משלוח. הזמנות מעל 250 ₪ כולל מע"מ לא יחויבו בדמי משלוח.
 7. החברה תהיה רשאית להציע למשתמשי האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

הרשמה

 1. הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר והזמנה באמצעותו. יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת.  יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך  הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי . אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש ישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמשת בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
 3. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי).  היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה,  וככל שחויב המשתמש  בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף,  אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר – כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המשתמש.
 4. לקוח המחליט למלא את פרטיו נותן את אישורו לחברה לעקוב אחר פעילותו לצורך שיווק ומידע פנימי וכן לצורכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי אך לא מידע שיזהה את הלקוח ויחשוף את פרטיו, אלא אם כן יפנה לחברה וידרוש אחרת.
 5. החברה רשאית לשלוח הודעות שיווקיות ע"י SMS  , דואר, ודואר אלקטרוני לנרשמים באתר כל עוד לא נתקבלה מהלקוח בקשה שלא לשלוח הודעות דיוור.
 6. החברה אינה אחראית לניצול של צד ג' ע"י שימוש כלשהוא בסיסמת הלקוח.
 7. הלקוח יישא אחריות מלאה לגבי טעות בהקלדת פרטים (כגון : כתובת, טלפון וכו').
 8. באחריות הלקוח לוודא שקיבל מייל ובו פרטי ההזמנה וחשבונית התשלום במקרה של חוסר תאימות  יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות  בכתובת  במייל [email protected]